TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2022/2. dönem çağrısı kapsamında başvurusu yapılan proje dahilinde enstitülerin Fen Bilgisi Eğitim ABD'nda lisansüstü öğrenim görmekte olan 24 katılımcıya eğitim verilecektir. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim üyeleri tarafından proje amacı doğrultusunda verilecek olan eğitim etkinlikleri, 7-11 Kasım 2022 ve 21 Kasım 2022 (e-sergi) tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.