Başvuru

Projenin katılımcılarının seçim kriterleri aşağıda sıralanmıştır.

  • 2022-2023 akademik yılında devlet üniversitelerinin enstitülerine bağlı Fen Bilgisi Eğitimi ABD'nda lisansüstü öğrenci olmak 
  • Genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması
  • Bilgisayar ile kamera ve mikrofon gibi bilgisayar donanımlarına da sahip olmak
  • Kesintisiz ve sınırsız internete sahip olmak
  • Temel bilgisayar okuryazarlık becerilerine sahip olmak
  • TÜBİTAK-Araştırma Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak
  • Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilmek

2237-A kapsamındaki projelere daha önce katılmamış olmak önceliklidir. 24 asil ve 12 yedek olmak üzere katılımcılar belirlenecektir. 
Katılımcı listesine ulaşmak için tıklayınız.