Amaç

Projenin temel amacı; yeni dünya düzeninin öğrenenleri olan fen bilgisi eğitimi lisansüstü programında öğrenim gören öğrencilerin gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze veya hibrit eğitim süreçlerinin her birinde kullanabilecekleri etkileşimli dijital araçları fark etmeleri, tanımaları ve bu araçlara yönelik bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda lisansüstü öğrencilerin teorik bilgilerin yanı sıra öğrendikleri bilgileri öğrenme ortamlarına aktarabilmeleri için pratik bilgiler de sunulacaktır.
Projenin diğer bir temel amacı ise; lisansüstü öğrencilerin bu etkileşimli dijital araçları kullanarak alanlarına yönelik etkileşimli öğretim materyalleri geliştirmeleri ve bu etkileşimli öğretim materyallerine yönelik öğrenme ortamında kullanılabilecekleri etkinlikler tasarlamalarıdır.