Kapsam

Projenin ilk aşamasında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Alan uzmanları tarafından yürütülecek olup öğretmen adaylarına bilgisayar ortamında herhangi bir yazılım bilgisi gerektirmeyen etkileşimli uygulamalar sunulacaktır. Bu aşamada tanıtılan etkileşimli uygulamaların her biri tüm katılımcıların yer aldığı tek sanal sınıfta gerçekleştirilecektir.

Projenin ikinci aşamasında gün içerisinde tanıtılan etkileşimli araçlar ile ilgili olarak katılımcıların kendi uzmanlık alanlarına uygun seçtikleri bir konuda özgün etkileşimli öğretim materyalleri tasarlamaları ve geliştirmeleri istenecektir. Tanıtılan etkileşimli araçlar ile ilgili BÖTE alan uzmanı ve geliştirilecek olan etkileşimli öğretim materyalindeki içeriğe /konuya göre fizik, kimya, biyoloji ve/veya fen eğitimi alan uzmanlarının ortak katılımları ile atölyelerde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu aşamada BÖTE alan uzmanları teknik bilginin sunumu ve geliştirilen materyalde ilgili araçları nasıl kullanacağı ile ilgili bilgileri vererek rehberlik yapacaktır. Fizik, kimya, biyoloji ya da fen eğitimi alan uzmanları ise seçilen konuların kazanımları çerçevesinde öğrenme ortamında ne şekilde hangi tür etkileşimli öğretim materyalleri hazırlanabileceğine rehberlik yapacaklardır.

Projenin son aşaması ise geliştirilen etkileşimli öğretim materyallerinin ve bu etkileşimli materyallerin yer aldığı etkinliklerinin paylaşılmasının yapıldığı e-sergi aşamasıdır.